Toimitusehdot

Seuraavat ehdot ja säännökset ovat sovellettavana kaikkiin TheraFish:n tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin ja tuotekokonaisuuksiin.

The following terms and conditions shall be applied for activities offered and delivered during all seasons by TheraFish through programs.

 

KAUPALLISET EHDOT

COMMERCIAL TERMS 

 

Palvelut ja hinnat:

Services and Prices:

 

TheraFish:n tarjoamat palvelutuotekokonaisuudet sekä niiden hinnat ovat näkyvissä ohjelmaan kuuluvan palvelutuotteen yhteydessä. TheraFish harjoittaa vastuullista kalastusta ja ohjaa asiakkaansa vastuullisen kalastuksen periaatteita noudattaen. Lisäksi asiakas voi tilata lisäpalveluita erikseen, erillisestä maksusta. Kaikki esillä olevat hinnat sisältävät Suomen lain mukaisen arvonlisäveron voimassa olevan verotuksen ja verotuskannan mukaisesti. TheraFish pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa ja/tai siirtää sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. TheraFish pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin kaikissa tapauksissa, joissa muutos tapahtuu mistä tahansa ennalta-arvaamattomasta kuluihin kohdistuvasta noususta tai tuotantohintojen kasvusta (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu jne), jotka ovat TheraFish riippumattomia syitä ja/tai toimivallan ulottumattomissa. TheraFish voi käyttää alihankkijoita kaikilla retkillään sekä kuljetus- ja safaripalveluissa.

 

The prices and the services offered and to be delivered by  TheraFish under these Terms & Conditions for activities are set out in the program descriptions. TheraFish practise responsible fishing and guides their customers in accordance with the principles of responsible fishing.

The given prices include VAT according to the Taxation Laws and Regulations of Finland. TheraFish reserves the right to change the prices in case of any unforeseen increases in costs (including but not limited to taxes, fuel prices etc.) beyond the control of TheraFish.

 

Varaaminen:

Booking: 

TheraFish vastaanottama varaus tuotteistaan tai palveluistaan katsotaan vahvistetuksi TheraFish:n lähettäessä  varausvahvistuksen asiakkaalle. Maksuvaihtoehdot esitellään verkkokaupassamme tai paikan päällä varausprosessin yhteydessä. Varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa kaikki pakolliset tiedot, kuten henkilötiedot kalastuslupia varten. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä varausta siinä tapauksessa, että palvelutuotteen maksimihenkilömäärä on täyttynyt tai ylittynyt tai minkä tahansa muun "force majeure" -syyn vuoksi. Tällaisissa tapauksissa otamme yhteyttä sähköpostitse mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 24h ennen aktiviteetin alkua. Emme hyväksy varauksia, jotka tehdään 16h tai alle ennen aktiviteetin alkamisaikaa.

Reservation received by TheraFish is considered as confirmed upon reservation confirmation send by TheraFish to the consumer. Payment options will be presented in our webstore, or in case of reservations made on the spot, during the booking process. Please make a booking filling all fields. We may ask more details for fishing licenses. We keep a right not to accept your booking in case of maximum participants already reached or any other force majeure reason, in that case we will contact you by email as soon as possible but latest within 24 hours. However, we do not accept bookings later than 16 hours prior to safari start.

 

Peruutusehdot:

Cancellation terms: 

 

Peruminen: Viimeistään 14 päivää ennen aktiviteetin alkua peruutusmaksu on 10% kokonaisummasta. Peruttaessa 8-14 päivää ennen aktiviteetin alkua veloitamme 45% kokonaissummasta. Peruttaessa 7-1 päivää ennen aktiviteetin alkua tai paikalle tulematta jättäminen (no-show) veloitamme 100% kokonaisummasta. Peruutuksen sattuessa pyydämme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen info@therafish.fi ja ilmoittamaan viestin yhteydessä nimenne ja tilaustietonne tai soittamalla numeroon +358407355970.  Pidätämme oikeuden peruuttaa ohjelmapalvelu tarvittaessa sää- tai turvallisuusolosuhteiden ollessa epäsuotuisat. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalle palautetaan ohjelmapalvelun hinta kokonaisuudessaan. Pidätämme myös oikeuden muuttaa safarien reititystä tai ohjelmaa itseään varmistaaksemme sekä ohjelman turvallisuuden että miellyttävyyden.

Total cancellation: More than 14 days prior to the arrival cancellation fee is 10% of total amount. 8-14 days prior to the activity time 45% of the total amount. 7-1 days prior to the activity time or no show 100% of the total amount. For cancellations, please contact info@therafish.fi and refer to your name and booking details. Or call +358407355970. We keep a right to cancel the program if it is needed because of the safety or weather conditions. In this case the paid funds will be fully refunded to the payer. We also keep a right to change routing of the safari or the program itself to ensure the safety or the pleasance at the safari.

 

Muutokset: Changes: 

Kaikki mahdolliset muutokset ja vaihdokset koskien varauksia tulee tehdä kirjallisesti toimistotyöaikana (klo 8-16). Pyydetyt muutokset hyväksytään tai voidaan olla hyväksymättä TheraFish toimesta.

Vastuullisena palveluntuottajana TheraFish tai sen käyttämät mahdolliset alihankkijat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tarvittaessa. Safarit ja ohjelmat toteutetaan vain kun vallitsevat sääolosuhteet ja lumimäärä ne sallivat. Huonot sääolosuhteet, hyvin kylmä sää, tuuli tai ohut jää vedenylityspaikoissa voi aiheuttaa safariin tai ohjelmaan muutoksia tai ne voidaan siirtää toiselle päivälle tai peruuttaa kokonaan. TheraFish:lla tai muulla palvelun tuottavalla alihankkijayrityksellä on myös oikeus keskeyttää safari, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille, tai hänen terveydentilansa ei salli safarin jatkamista.

All changes or alterations to be made to the reservation shall be made in writing within office hours in Finland. The requested changes are subject to the written approval of TheraFish.

 

Lapset:

Child Policy:

 

Lapsille alle 14v. sekä erityisryhmille TheraFish soveltaa erityisiä hintoja ryhmän koosta riippuen.

 

For children of age under 14 years and people special needs TheraFish will apply special child rates. 

 

raskaana olevat naiset: Pregnant women:

 

Raskaana olevien naisten tulisi ilmoittaa raskaudestaan oppaalle ennen matkaa. Moottoriveneen epätasaiset ja tärisevät liikkeet tuulisella kelillä voivat olla haitallisia. Jos ostettu ohjelmapalvelu edellyttää erityistoimia (esim. erillinen kuljetus tms.) TheraFish pidättäytyy ylimääräisistä kuluista.

Pregnant women should inform the guide pefore trip or safari of their pregnancy as the vibrations of the motor boat may be harmful. If the program requires special organisation (e.g. additional transport), TheraFish shall not be responsible for the possible extra costs.

 

YLEISET TOIMITUSEHDOT: GENERAL TERMS & CONDITIONS  

"Kuluttaja" on henkilö, joka on toimittanut tai vahvistanut varauksen TheraFish. Yritys, liikeyhtymä, kunta tai muu yhteenliittymä ei voi olla henkilö eli tässä tapauksessa "kuluttaja".  

"Consumer” is a person, who has delivered the Order or other way confirmed the booking to TheraFish. For the avoidance of any doubt, a company, corporation or community is not a person. Hereinafter each alone “Party” and together “Parties”. “Order” is any documentation in written form, from the Consumer to Access Lapland to make a booking. “Order Confirmation” is any documentation from Access Lapland to the Consumer including prices and specifications of the services and confirming the availability of the ordered services.